સ્ટેન્ટના ભાવ ઓછા કરીને ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ ને મોટી રાહત પહોંચાડી.

0
604Prime Minister Narendra Modi addresses Public Meeting in Jamnagar, Gujarat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here