જૂનાગઢમાં સરદાર પટેલની યાદ આવે તે સ્વાભાવિક છે. સરદાર સાહેબ ના હોત તો જૂનાગઢ માં શું થાત!

0
507Prime Minister Narendra Modi addresses Public Meeting in Junagadh, Gujarat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here