કોંગ્રેસનું ચાલે તો ગરીબ માટે મીઠું અને મોંઘી સિગરેટ-દારૂ ઉપર સરખો GST રેટ લગાવે. અમને આ મંજૂર નથી.

0
310Prime Minister Narendra Modi addresses Public Meeting in Navsari, Gujarat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here